2013-02-28

Eğitsel Bir Bilgisayar Modeli İçin Yeni Bir Simülasyon Sistemi

Bizim Bilgisayar, Prof. Dr. Doğan ÇALIKOĞLU tarafından geliştirilmiş eğitsel bir bilgisayar modelidir. Bizim Bilgisayar hakkında detaylı bilgi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan " BİLGİSAYAR DONANIMI İŞLEYİŞ İLKELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİN BİR YAKLAŞIM: BİZİM BİLGİSAYAR" adlı makalede yer almaktadır.

Bu çalışmanın benzeri daha önce Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR tarafından 2003 yılında ve Gökmen ÇETİN tarafından 2009 yılında yapılmıştır.

Bu çalışmada, BB/3 (Bizim Bilgisayar 3) isimli model için yeni bir yaklaşımla yeni bir simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Simülasyon sisteminin temel özelliği alışılagelmiş izlence yazım ve hata ayıklama araçlarında olduğu gibi simgesel dilde yazılmış bir izlencenin yürütülerek donanım üzerindeki etkilerinin sergilenişinin yanı sıra daha alt düzeyde bilgisayar donanımını oluşturan sayısal devrelerce gerçekleştirilen işlemleri de simüle ederek ayrıntılı bir biçimde sergileyebilmesidir.

Yeni simülasyon sisteminde ki değişiklikler ve yenilikler kısaca şu şekilde sıralanabilir;

  1. Bütün sistem tek bir pencere üzerinden izlenebilir, yönetilebilir.
  2. Birleştirici için, izlenceyi oluşturan dizgileri anlamlarına göre renklendirebilen, yazım hatalarını gösterebilen, simgesel dilde yazılan ifadelerin makine dili karşılıkları gösterebilen yeni bir bileşen geliştirilmiştir.
  3. Hafıza muhtevasını izlemek ve düzenlemek için; muhtevayı farklı biçimlerde (ikilik, onluk, onaltılık sayı sistemlerinde ve simgesel dil karşılığı olarak) gösterebilen, hafızadaki belirli hücrelere hızlı bir biçimde geçişi sağlayan yeni bir bileşen geliştirilmiştir.
  4. Hafızanın belirli hücrelerindeki değişimi izlemeye olanak sağlayan gözetleyiciler eklenmiştir. Gözetleyiciler hafıza muhtevasının hem son değerini ham de önceki değerini istenilen biçimde gösterebilmektedir.
  5. Simge cetveli aracılığı ile simgesel dilde yazılmış izlencede ki yaftalar ve adresleri görülebilmektedir.
  6. Kayıtlıklarda bir değişiklik meydana geldiğinde ilgili kayıtlık kırmızı renkle vurgulanmaktadır. Aynı zamanda muhtevası değişen kayıtlığın bir önceki muhtevası yine izlenebilmektedir.
  7. İzlence yürütümü önceden olduğu gibi hem hafıza üzerinden hem de yeni bir özellik olarak simgesel dil düzenleyicisi üzerinden yapılabilmektedir.
  8. Hafıza, önceki sistemlerde satır ve sütunlardan oluşan tablo benzeri bir yapıyla sergilenmekte iken yeni sistemde dikey tek bir sütun olarak tasarlanmış ve her bir hafıza hücresinin yanına bir de o hücredeki verinin farklı biçimlerde (ikilik sayı sisteminde, onluk sayı sisteminde işaretli tam sayı olarak, komut hatırası şeklinde) görüntülenebilmesini sağlayan yeni bir sütun eklenmiştir.
  9. Bir diğer yeni özellik ise donanım çalışıyorken bir komutun icrası esnasında hangi mikro işlemlerin gerçekleştiğinin, o mikro işlemler sonucu hangi kayıtlıkların ne şekilde etkilendiğinin görülebilmesidir.
  10. Yeni simülasyon sistemi bildik izlence yazım araçlarına bezerliğinden ötürü kullanımı kolay bir yazılımdır.
Geliştirilen simülasyon sistemini indirmek için tıklayınız.
Henüz bu konuda yorum yazılmamış.
Yorum yazın!